Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door kikilighting.de. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar kikilighting.de. kikilighting.de biedt deze website inclusief alle informatie, tools en diensten die voor u als gebruiker op deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, richtlijnen en mededelingen die hier worden vermeld, accepteert.

 

Wanneer u onze website bezoekt en / of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, dealers en / of bijdragers van inhoud zijn.

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden worden gezien als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt op deze pagina altijd de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om delen van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website nadat de wijzigingen zijn gepost, wordt beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

 

SECTIE 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt in uw staat of provincie, of dat de meerderheid van u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste te laten gebruiken van deze website. gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, en u mag tijdens het gebruik van de service geen enkele wet overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) in uw rechtsgebied.

U mag geen wormen, virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (zonder creditcardinformatie) onversleuteld kan worden verzonden en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, kopiëren of kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, verkopen, doorverkopen of gebruiken.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website onjuist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. U vertrouwt op eigen risico op het materiaal op deze website.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de service (of onderdelen of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of het stopzetten van de dienst.

 

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computermonitor correct is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor producten of diensten op deze website is ongeldig, tenzij verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, service, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of ontvangen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of dealers te beperken of te verbieden.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik van optionele tools die op de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies via de website aanbieden (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en geven geen garantie of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is opgelopen in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot een website van een derde partij. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan derden.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u bepaalde inzendingen (bijv. Prijsvraaginzendingen) op ons verzoek of zonder verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins ( gezamenlijk "Opmerkingen") stemt u ermee in dat we opmerkingen die u ons op elk moment zonder beperking op een medium toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en blijven niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is tegen intellectueel eigendom of de gebruiksvoorwaarden. een feestje pijn doen.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die de werking van de Service of een gerelateerde website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet uitgeven voor uzelf, of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze voorschriften inzake gegevensbescherming. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze website of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder kennisgeving onnauwkeurig is (ook nadat je je bestelling hebt geplaatst) . .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er mag geen specifieke update- of updatedatum, toegepast in de Service of op een gerelateerde website, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die in de gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) Anderen vragen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) enige internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regel, statuut of lokale verordening schenden; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) Spam, Phishing, Pharm, Pretense, Spider, Creep of Scratch; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet in gevaar te brengen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik te maken van de service, correct of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of onvermogen om de Service te gebruiken voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of uitdrukkelijk van welke aard dan ook, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Kikilighting.de, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor verwondingen, verliezen, claims of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook De aard, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, van uw gebruik van een Dienst of producten die via de Service zijn verkregen, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de Service, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

 

SECTIE 14 - SCHADEVERKLARING

U stemt ermee in om kikilighting.de en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims of eisen onschadelijk worden gehouden. inclusief redelijke advocaatkosten die door een derde in rekening worden gebracht als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten daarin of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die bepaling nog steeds afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de Geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende voorwaarden.

 

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum zullen voor alle doeleinden blijven bestaan na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u, naar eigen goeddunken, een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of we vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging ; en / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij een recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en suggesties, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).

Onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de auteur worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op deze pagina altijd de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service nadat wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepost, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

 

SECTIE 19 - CONTACTINFORMATIE

Stuur vragen over de gebruiksvoorwaarden naar [email protected]

SECTIE 20 - VERKOOPBELASTING

De toepasselijke omzetbelasting wordt aan uw bestelling toegevoegd voor zendingen naar inwoners van Florida.

SECTIE 21 - DISCLAIMER

kikilighting.de en onze leveranciers zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: gederfde winst of omzet, kosten voor vervangende goederen, verlies van of schade aan goederen of diensten, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken ervan gebruik maken van de website of een product gekocht van kikilighting.de, schade veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op de beschikbare informatie, zelfs als kikilighting.de of haar leveranciers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke informatie

SECTIE 22 - DOUANEKOSTEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele douanerechten of bemiddelingskosten

SECTIE 23 - PROMOTIES

Houd er bij het gebruik van couponcodes rekening mee dat we alleen een verstrekte code accepteren. Coupons kunnen alleen worden toegepast op artikelen die geen deel uitmaken van een lopende promotie.

We hebben soms promoties waarbij we een gratis geschenk of lamp sponsoren wanneer een bepaalde minimale bestelling is bereikt. We bieden slechts één gratis lamp aan of geven per klant.

 

SECTIE 24 - PRIJSFOUTEN

Af en toe kunnen door menselijke fouten onjuiste prijzen op onze website verschijnen. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze fouten niet optreden, kan kikilighting.de geen rekening houden met onjuiste prijzen. Als er een fout wordt gevonden, zullen we de klant informeren voordat de bestelling wordt geplaatst. Op dit punt heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling tegen de juiste prijs te plaatsen of om de bestelling volledig te annuleren.

kikilighting.de probeert betrouwbare informatie te verstrekken. We garanderen echter niet de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op de website. De website kan fouten en weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijving, prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of weglatingen te corrigeren of bij te werken, en om informatie naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om een bestelling voor een product te annuleren in het geval van een fout of weglating in de beschrijving van dat product, inclusief onjuiste prijsinformatie, hetzij als gevolg van een typefout, een fout in de informatie ontvangen van onze leveranciers, of anderszins. Wijs.

SECTIE 25 - GEANNULEERDE BESTELLINGEN

U kunt een bestelling die niet is verzonden binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling annuleren, tenzij het een speciale bestelling of een aangepast product betreft. We behouden ons het recht voor om annuleringskosten van minimaal 25% in te houden voor bestellingen die na 24 uur worden geannuleerd. Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan en bevestigd door onze retourafdeling. Reeds verzonden bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Alle 220V producten en artikelen van meer dan $ 10.000 worden speciaal voor jou besteld en kunnen na plaatsing niet meer worden geannuleerd. Als een bestelling is verzonden en nooit is geannuleerd, is de klant verantwoordelijk voor alle verzend- en retourkosten. De productlijnen voor speciale bestellingen die niet kunnen worden geannuleerd na het plaatsen van de bestelling zijn: Vetrilamp, Verpan en Visio.

SECTIE 26 - Europese - Amerikaanse modellen

We streven ernaar om met onze producten een eersteklas klantervaring te bieden. In bepaalde omstandigheden kunnen wij een product leveren dat het voltage aangeeft van 220V in plaats van het voltage van 110V. Ondanks dat je het 110V-model hebt besteld, is zo'n versie soms niet beschikbaar. De reden hiervoor is het feit dat bepaalde lampen gemaakt worden voor de wereldwijde markt. U kunt absoluut uw apparaat gebruiken dat 220 V weergeeft op 110 V US-spanning. Het dekt het hele spanningsbereik af en is veilig in gebruik.

plug

Soms is het nodig om lampen met een EU aan te sluiten op landen buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen wordt er gratis een adapter verstrekt.

SECTIE 27 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk

nl_NLDutch