Villkor

Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av kikilighting.de. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till kikilighting.de. kikilighting.de erbjuder denna webbplats inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig som användare på denna webbplats, förutsatt att du accepterar alla villkor, riktlinjer och meddelanden som anges här.

 

När du besöker vår webbplats och / eller köper något från oss deltar du i vår "tjänst" och du samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användningsvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, återförsäljare och / eller innehållsbidragare.

 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor ses som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringarna har publicerats kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 1 - ONLINE LAGRINGSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du är myndig i ditt land eller din provins där du är bosatt eller att majoriteten av dig är äldre i ditt land eller din bosättningsland och att du har gett oss ditt samtycke till att en av dina mindre anhöriga kan använda denna webbplats att använda.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller bryta mot någon lag (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar) i din jurisdiktion när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar, virus eller koder av destruktiv natur.

Varje överträdelse eller överträdelse av någon av Villkoren kommer att leda till att dina tjänster omedelbart upphör.

 

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service när som helst av någon anledning.

Du förstår att ditt innehåll (utan kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) inkluderar överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav vid anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss, att sälja, sälja vidare eller använda.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om informationen på denna webbplats är felaktig, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Du litar på materialet på denna webbplats på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller delar eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisförändringar, avstängningar eller avbrytande av tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan bara vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgskärmen på din datorskärm är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta produkter när som helst. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga, såvida det inte är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material du köpt eller fått kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar med samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som anges vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som gjorts av återförsäljare, återförsäljare eller återförsäljare efter eget gottfinnande.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

 

Mer information finns i vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller matar in.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som finns" utan garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ansvarar inte för eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

Användningen av valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande. Du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 8 - LÄNDER TILL TREDJE PART

Viss innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte eller tar inget ansvar för något tredje parts material eller webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skador som uppstår i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion relaterad till någon tredje parts webbplats. Läs tredjeparts policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN

Om du skickar vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) på vår begäran eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt ( kollektivt "Kommentarer") samtycker du till att vi när som helst kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss utan begränsningar i ett medium. Vi är inte och kommer inte att förbli skyldiga (1) att behandla kommentarer konfidentiellt; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

Vi får, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som, enligt vårt eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande mot immateriell egendom eller användarvillkoren skada en fest.

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, integritet eller andra personliga eller äganderättigheter. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats på något sätt. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part angående ursprunget till kommentarerna. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din överföring av personuppgifter via butiken omfattas av våra dataskyddsbestämmelser. För att se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIGHETER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) . .

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, såvida det inte krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum, applicerat i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, ska användas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) Be andra att bedriva eller delta i olagliga aktiviteter; (c) bryter mot någon internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regel, stadga eller lokal förordning; (d) kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakasserier, övergrepp, förolämpning, skada, förtal, förtal, förakt, skrämsel eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller andra typer av skadlig kod som används eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) Spam, Phishing, Pharm, Pretense, Spider, Creep eller Scratch; (j) för obscent eller omoraliskt ändamål; eller (k) för att kompromissa med eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom att använda tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom Tjänsten tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, såvida inte uttryckligen anges av oss, utan någon garanti eller villkor, uttryckligt eller uttryckligt av vilken typ som helst underförstådd, inklusive underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska kikilighting.de, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, speciella eller följdskador av något slag Arten, inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av besparingar, förlust av data, ersättningskostnad eller liknande skada, oavsett om det är baserat på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, av din användning av en tjänst eller några produkter som erhållits genom tjänsten eller något annat påstående på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag av något slag som härrör från användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsten, även om det informeras om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, är vårt ansvar i dessa stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

 

AVSNITT 14 - FÖRKLARING AV SKADOR

Du samtycker till att ersätta, försvara och gottgöra kikilighting.de och våra moderbolag, dotterbolag, anslutna företag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda från alla krav eller krav att hållas ofarlig. inklusive rimliga advokatavgifter som debiteras av tredje part till följd av eller på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som finns där eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för någon tredje part.

 

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, kommer den bestämmelsen fortfarande att vara verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen kommer att anses avskild från dessa användarvillkor, påverkar inte detta Giltighet och verkställbarhet av andra återstående villkor.

 

AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppstod före uppsägningsdagen kommer att fortsätta att existera för alla ändamål efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller tills de avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att informera oss om att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, bryter mot någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, eller om vi misstänker att du har underlåtit att följa, kan vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med datumet för uppsägning. ; och / eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller delar av dem).

 

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från den rätten eller bestämmelsen.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot författaren.

AVSNITT 18 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN

Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 19 - KONTAKTINFORMATION

Skicka frågor om användarvillkoren till [email protected]

AVSNITT 20 - FÖRSÄLJNINGSSKATT

Tillämplig moms kommer att läggas till din beställning för leveranser till invånare i Florida.

AVSNITT 21 - FRISKRIVNING

kikilighting.de och våra leverantörer är inte ansvariga för indirekta, speciella, följdskador eller tillfälliga skador, inklusive, utan begränsning: förlust av vinst eller försäljning, kostnader för ersättningsvaror, förlust av eller skada på varor eller tjänster, till följd av användning eller oförmåga att använda dem använda webbplatsen eller en produkt som köpts från kikilighting.de, skador orsakade av användningen eller beroende av tillgänglig information, även om kikilighting.de eller dess leverantörer har underrättats om möjligheten till sådan information

AVSNITT 22 - TULLKOSTNADER

Vi ansvarar inte för någon tullavgift eller mäklaravgift

AVSNITT 23 - KAMPANJER

När du använder kupongkoder, observera att vi endast accepterar den angivna koden. Kuponger kan endast tillämpas på objekt som inte ingår i en pågående kampanj.

Ibland genomför vi kampanjer där vi sponsrar en gratis present eller lampa när en viss minsta beställning uppnås. Vi erbjuder bara en gratis lampa eller ger per kund.

 

AVSNITT 24 - PRISFEL

Ibland kan felaktiga priser visas på vår webbplats på grund av mänskliga fel. Även om vi gör allt för att se till att dessa fel inte inträffar kan inte kikilighting.de redogöra för felaktiga priser. Om ett fel upptäcks kommer vi att informera kunden innan beställningen görs. Vid denna tidpunkt har kunden möjlighet att göra beställningen till rätt pris eller att helt annullera beställningen.

kikilighting.de försöker ge tillförlitlig information. Vi garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla fel och utelämningar relaterade till produktbeskrivning, prissättning och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller uppdatera eventuella fel eller utelämnanden och att ändra information efter vårt gottfinnande utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att annullera en beställning för en produkt i händelse av ett fel eller utelämnande i beskrivningen av den produkten, inklusive felaktig prisinformation, vare sig på grund av ett typografiskt fel, ett fel i informationen från våra leverantörer eller på annat sätt Klok .

AVSNITT 25 - ANNULLERADE BESTÄLLNINGAR

Du kan avbryta en beställning som inte har skickats inom 24 timmar efter beställningen, såvida det inte är en specialbeställning eller en anpassad produkt. Vi förbehåller oss rätten att dra av en avbokningsavgift på minst 25% för beställningar annullerade efter 24 timmar. Alla avbokningar måste göras skriftligt och bekräftas av vår returavdelning. Beställningar som redan har skickats kan inte annulleras. Alla 220V-produkter och föremål över $ 10.000 beställs speciellt för dig och kan inte annulleras när de har placerats. Om en beställning har skickats och aldrig har annullerats är kunden ansvarig för alla frakt- och returkostnader. Produktlinjerna för specialbeställningar som inte kan annulleras efter beställningen är: Vetrilamp, Verpan och Visio.

AVSNITT 26 - Europeiska - amerikanska modeller

Vi strävar efter att erbjuda en förstklassig kundupplevelse med våra produkter. Under vissa omständigheter kan vi leverera en produkt som anger spänningen på 220V istället för spänningen på 110V. Trots det faktum att du beställde 110V-modellen, så är en sådan version ibland inte tillgänglig. Anledningen till detta är det faktum att vissa lampor tillverkas för den globala marknaden. Du kan absolut använda din enhet som visar 220 V vid 110 V US-spänning. Den täcker hela spänningsområdet och är säker att använda.

plugg

Ibland är det nödvändigt att ansluta lampor med ett EU till länder utanför EU. I sådana fall tillhandahålls en adapter gratis.

AVSNITT 27 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig regleras av och kommer att tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien

sv_SESwedish